DayDayCook餸菜包店

DayDayCook餸菜包店
94件
精選
上架日期
價格

94件

日日煮盆菜 4-6 人份
鮑魚、花膠桶、大蝦、蠔豉、元貝、蠔皇花菇、走地雞 、自製鯪魚球、魷魚、鴨掌、豬皮蘿蔔、腩肉、枝竹

日日煮盆菜 4-6 人份

$1199

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 啫啫雞煲
收工返到屋企想食返餐住家飯,但係嫌買餸辛苦之餘,仲要洗洗切切,慢慢醃慢慢煮好麻煩? 即開即煮,15分鐘就快速輕鬆煮出色香味美嘅住家菜!

[日日煮餸菜包] 啫啫雞煲

$100

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 魚香茄子煲

[日日煮餸菜包] 魚香茄子煲

$72

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 金不換豉椒炒蜆

[日日煮餸菜包] 金不換豉椒炒蜆

$82

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 惹味黑椒牛仔骨

[日日煮餸菜包] 惹味黑椒牛仔骨

$72

參考價

$87

商戶直送

商戶直送

日日煮盆菜 8-10人份
鮑魚,花膠桶,大蝦,蠔豉,元貝 ,蠔皇花菇,走地雞,自製鯪魚球,魷魚,鴨掌,豬皮蘿蔔,腩肉,枝竹

日日煮盆菜 8-10人份

$1965

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 蕃茄肉碎薯仔湯
收工返到屋企,即開即煮!

[日日煮餸菜包] 蕃茄肉碎薯仔湯

$87

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 香草西檸雞柳

[日日煮餸菜包] 香草西檸雞柳

$72

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 沙薑雞軟骨

[日日煮餸菜包] 沙薑雞軟骨

$72

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 馬拉盞炒時菜

[日日煮餸菜包] 馬拉盞炒時菜

$58

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 蟲草花枝竹浸菜遠  *290Kcal*

[日日煮餸菜包] 蟲草花枝竹浸菜遠 *290Kcal*

$72

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 淮山杞子浸時菜

[日日煮餸菜包] 淮山杞子浸時菜

$58

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 花膠杞子浸時菜

[日日煮餸菜包] 花膠杞子浸時菜

$82

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 蒜味蜜糖香烤五花肉

[日日煮餸菜包] 蒜味蜜糖香烤五花肉

$72

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 牛肉芋絲雜菜煲 *300kcal*

[日日煮餸菜包] 牛肉芋絲雜菜煲 *300kcal*

$78

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 咸魚雞粒豆腐煲

[日日煮餸菜包] 咸魚雞粒豆腐煲

$80

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 椒絲腐乳時菜

[日日煮餸菜包] 椒絲腐乳時菜

$58

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 時菜枝竹炆豆腐

[日日煮餸菜包] 時菜枝竹炆豆腐

$72

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 蒜蓉炒時菜

[日日煮餸菜包] 蒜蓉炒時菜

$48

商戶直送

商戶直送

[日日煮餸菜包] 蝦醬通菜炒牛肉

[日日煮餸菜包] 蝦醬通菜炒牛肉

$78

商戶直送

商戶直送