Newedo

12件
精選
上架日期
價格

12件

美國NEWEDO擊退灰甲激光治療儀 (香港行貨 1年保養)

5折

加速甲床速度,刺激甲床生長,以較快的速度清除細菌。且不會引起溝甲或對指甲產生傷害。

美國NEWEDO擊退灰甲激光治療儀 (香港行貨 1年保養)

$699

參考價

$1399

OK 便利店取貨

OK 便利店取貨

BBS 送貨

BBS 送貨

NEWEDO 可移動便攜無線搖頭水冷光風扇 (香港行貨 1年保養)

45折

NEWEDO 可移動便攜無線搖頭水冷光風扇 (香港行貨 1年保養)

(1)

$269

參考價

$598

OK 便利店取貨

OK 便利店取貨

BBS 送貨

BBS 送貨

Newedo 吸入式低噪電動理髮器 (香港行貨 1年保養)
low-inventory
強勁動力,嬰兒到成人均可使用,小只短毛寵物也適用

Newedo 吸入式低噪電動理髮器 (香港行貨 1年保養)

$199

參考價

$399

OK 便利店取貨

OK 便利店取貨

BBS 送貨

BBS 送貨

灰甲救星 灰甲激光治療儀 HZJ01 (光熱原理 物理療法 無創無痛無副作 改善灰甲 擊退灰甲 非藥物 )
low-inventory

灰甲救星 灰甲激光治療儀 HZJ01 (光熱原理 物理療法 無創無痛無副作 改善灰甲 擊退灰甲 非藥物 )

$699

參考價

$999

商戶直送

商戶直送

商戶自取

商戶自取

美國 Newedo 可移動搖頭水冷光風扇 I 120°自動搖頭 I 噴霧降溫 I 三檔風速
low-inventory
香港行貨 一年保養

美國 Newedo 可移動搖頭水冷光風扇 I 120°自動搖頭 I 噴霧降溫 I 三檔風速

$269

商戶直送

商戶直送

便攜無線搖頭水冷風扇 WTF50 (自動搖頭 雙噴霧加濕 香薰精油 溫韾夜燈 極速降溫)
low-inventory

便攜無線搖頭水冷風扇 WTF50 (自動搖頭 雙噴霧加濕 香薰精油 溫韾夜燈 極速降溫)

$269

參考價

$499

商戶直送

商戶直送

商戶自取

商戶自取

美國NEWEDO無線鼻炎紅光理療儀 (香港行貨 1年保養)

37折

初次使用就可以有感覺到鼻敏感程度下降,每日使用2-3次,21日後76%以上鼻敏感患者、鼻炎患者實驗人群得到改善,不再輕易鼻敏感

美國NEWEDO無線鼻炎紅光理療儀 (香港行貨 1年保養)

$369

參考價

$999

OK 便利店取貨

OK 便利店取貨

BBS 送貨

BBS 送貨

【送澳洲SIQURA搓手液8ml x 1】美國 Newedo 無線鼻炎紅光理療儀 I 唔使再冲鹽水 I 唔使再食藥 I 無痛,無創,無副作用(限時優惠至2022年8月16日,數量有限,送完即止)
low-inventory
【送澳洲SIQURA搓手液8ml x 1】香港行貨 一年保養

【送澳洲SIQURA搓手液8ml x 1】美國 Newedo 無線鼻炎紅光理療儀 I 唔使再冲鹽水 I 唔使再食藥 I 無痛,無創,無副作用(限時優惠至2022年8月16日,數量有限,送完即止)

$369

商戶直送

商戶直送

無線鼻炎紅光療理儀 AFGLYB (美國NEWEDO 告別鼻敏感 紅外線光療 物理療法 無創無痛無副作 家用式 非藥物)
low-inventory

無線鼻炎紅光療理儀 AFGLYB (美國NEWEDO 告別鼻敏感 紅外線光療 物理療法 無創無痛無副作 家用式 非藥物)

$369

參考價

$999

商戶直送

商戶直送

商戶自取

商戶自取

美國 Newedo 擊退灰甲激光治療儀 I 唔使搽藥 唔使食藥 I 無痛、根治、無副作用
low-inventory
香港行貨 一年保養

美國 Newedo 擊退灰甲激光治療儀 I 唔使搽藥 唔使食藥 I 無痛、根治、無副作用

$699

商戶直送

商戶直送

吸入式防水充電理髮器 CW002 (同時吸髮, 剪髮器, 修髮器, 頭髮剪刀, 理髮器)
low-inventory

吸入式防水充電理髮器 CW002 (同時吸髮, 剪髮器, 修髮器, 頭髮剪刀, 理髮器)

$199

參考價

$399

商戶直送

商戶直送

商戶自取

商戶自取

Newedo 吸入式低噪電動理髮器 (香港行貨 1年保養)

5折

強勁動力,嬰兒到成人均可使用,小只短毛寵物也適用

Newedo 吸入式低噪電動理髮器 (香港行貨 1年保養)

$199

參考價

$399

OK 便利店取貨

OK 便利店取貨

BBS 送貨

BBS 送貨